Piknik Rodzinny

Zarząd Oddziału SiTG

 we współpracy z Kołem przy Kopalni Jeziórko

ORGANIZUJE w dniu 24.06.2017r. „Piknik Rodzinny”

 Impreza odbędzie się na Ośrodku Rekreacyjnym „Dziwocza” w Jeziórku,

Rozpoczęcie:        godzina 15 00  (dowóz zapewniony)

Odpłatność:        20 zł – członek SiTG, osoba towarzysząca – 30 zł

 Zgłoszenia wraz z wpłatą – przyjmują Prezesi Kół w terminie do dnia 14 czerwca.