Pogrzeb prof. Katarzyny Pawłowskiej

W dniu 6 października 2020 r. odeszła od nas
KATARZYNA PAWŁOWSKA
z domu Czarnocka.
Całe życie zawodowe poświęciła geologii, Państwowemu Instytutowi Geologicznemu i siarce. To były Jej „skarby”.
Za swoje zasługi dla kraju odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz Orderem Odrodzenia Polski.
Jej ukochany region tarnobrzeski wyróżnił Ją medalem Sigillum Civis Virtuti oraz honorowym obywatelstwem Miasta Tarnobrzeg.
Dla Nas była chodzącą encyklopedią geologii i przykładem bezinteresownej pomocy potrzebującym.
Żegnamy Cię.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 14.10.2020 r. o godz. 12.40
w kościele św. Wincentego (drewniany) na Bródnie,
po którym nastąpi odprowadzenie urny z prochami do grobu rodzinnego.