Statut SITG

Statut SITG

(uchwalony na XXV NADZWYCZAJNYM WALNYM ZJEŹDZIE SITG w Katowicach w dniu 7 listopada 2008 r. ze zmianami wprowadzonymi na XXVI Walnym Zjeździe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w dniu 18 listopada 2011 r.)