Rada Oddziału Tarnobrzeg

Rada Oddziału SITG w Tarnobrzegu 2019-2023

 

1. Henryk Galek – Prezes
2. Zbigniew Buczek – V-ce Prezes
3. Witold Michno – V-ce Prezes
4. Marek Szmuc – Sekretarz
5. Andrzej Woźniak – Skarbnik
6. Marek Baleja – Członek
7. Tomasz Burchard – Członek
8. Teresa Golec – Członek
9. Marek Kazberuk – Członek
10. Jan Kuszaj – Członek
11. Andrzej Woś – Członek

Komisja Rewizyjna

1. Maksymilian Burda
2. Józef Górka
3. Małgorzata Kaltenberg

Delegaci na Walny Zjazd SITG

1. Henry Galek
2. Marek Szmuc

Komisja Turystyki

Lidia Burchard
Henryk Galek

Komisja Muzealnictwa i Tradycji Górniczych

Kazimierz Ferenc